Greckie miasto Saloniki

Greckie miasto Saloniki położone są na terenie starożytnej krainy historycznej Macedonii. W mieście, które położone jest pomiędzy Europą i Azją bardzo widoczne są wpływy tych dwóch kultur. Saloniki zostały założone w 316 roku przed naszą erą. Ich założycielem był macedoński król Kassandros. Nazwę swą otrzymały na cześć jego żony Tessaloniki. Stąd nazwa tego miasta w wielu językach, również w języku greckim, brzmi Thesalonike. Przez miasto w czasach rzymskich przebiegał szlak komunikacyjny, który łączył starożytny Rzym ze Wschodem i Bizancjum. W roku 50 po narodzinach Chrystusa powstała tutaj jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, którą założył Paweł z Tarsu. Na początku XX wieku Saloniki były największą diasporą żydowską w Europie. Zostali oni praktycznie w całości wymordowani w okresie II wojny światowej. Dziś na terenie miasta znajduje się Muzeum Żydowskie poświęcone ich pamięci. Najstarszym zabytkowym kościołem na terenie Salonik jest kościół Panaja Ahiropitos, który pochodzi z piątego wieku. Największym kościołem w Grecji jest kościół pod wezwaniem świętego Demetriusza. Kościół został wzniesiony w V wieku, kompletnie zniszczony w 1917 roku został odbudowany. Wzniesiono go na miejscu męczeńskiej śmierci świętego Demetriusza. Wspaniałe, pochodzące z drugiej połowy IX wieku mozaiki możemy zobaczyć w kościele świętej Zofii.