Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza

Muzeum Narodowe w Gdańsku odziedziczyło zbiory dwóch innych muzeów: Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych i należy do najstarszych muzeów w Polsce. Gmachem głównym jest klasztor franciszkański zbudowany w stylu późnogotyckim i adaptowany do celów wystawienniczych w dziewiętnastym wieku. Muzeum Miejskie powstało w 1870 roku i trzonem kolekcji był zbiór Jacoba Kabruna, na którą składało się kilka tysięcy obrazów i rycin malarzy europejskich od końca piętnastego do początków dziewiętnastego wieku, a którą to kolekcję właściciel zapisał miastu w testamencie. Natomiast Muzeum Rzemiosł Artystycznych początek swój wywodzi z kolekcji Ludwika Garbego, na który składało się kilka tysięcy eksponatów. W skład kolekcji wchodziły meble fajanse oraz wszelakie wyroby zrobione z metali kolorowych. Ekspozycja powiększała się dzięki darowiznom kościołów, rodzin gdańskich i pomorskich oraz cechów, które przekazywały rzemiosło artystyczne. Muzeum przechowuje wszystkie nazwiska swoich darczyńców. Niestety druga wojna światowa przyniosła budynkowi duże zniszczenia, bowiem niestety 65% budynku uległo zniszczeniu oraz duża część zbiorów zaginęła oraz uległ zniszczeniu księgozbiór. Po wojnie muzeum zostało otwarte w 1948 roku. W 1956 roku muzeum odzyskało słynny tryptyk Memlinga oraz część obrazów, rysunków i rycin. W głównym gmachu muzeum jest Oddział Sztuki Dawnej. Jest jeszcze sześć oddziałów, miedzy innymi Oddział Sztuki Nowoczesnej w Oliwie.