Oddział Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Oddział Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Oddział Sztuki Dawnej mieści się w piętnastowiecznym klasztorze pofranciszkańskim, który został adaptowany na cele muzealne w dziewiętnastym wieku. Zainteresowani mogą obejrzeć średniowieczną plastykę pomorską. Eksponatami są dzieła o tematyce sakralnej z okresu obejmującego od trzynastego do szesnastego wieku, które zostały wytworzone w okolicznych warsztatach. Wystawa jest gromadzona w różnych pomieszczeniach. Mały Refektarz eksponuje przedmioty wytworzone przez złotników tworzących od piętnastego do dwudziestego wieku. W skład ekspozycji wchodzą naczynia liturgiczne oraz naczynia do wina. Eksponaty te imponują wielkością a także bogatą dekoracją, która jest właściwa naczyniom barokowym. Wielki Refektarz mianowicie pokazuje ceramikę, a wśród niej fajanse niemieckie, szwedzkie i francuskie, fajanse z Delft, oraz fajanse z Gdańska. Nie tylko fajanse są eksponatami, jest tu również porcelana, zwłaszcza ta najbardziej znana, produkowana w królewskich wytwórniach w Miśni i Berlinie, ale nie tylko bowiem są również eksponaty z Dalekiego Wschodu. Wielka chlubą tego muzeum jest oczywiście bardzo znane dzieło o bogatej ikonografii – tryptyk ‘Sąd Ostateczny’, jednego z największych twórców niderlandzkich, jakim był Memling. Są tutaj galerie: malarstwa gdańskiego oraz malarstwa niderlandzkiego, takich artystów jak Jana Brueghela Młodszego czy Jana van Goyena.