Oliwa – pocysterski klasztor ora sławne organy

Oliwa – pocysterski klasztor ora sławne organy

Zamożni mieszkańcy Gdańska w okresie letnim przenosili się do podmiejskich posiadłości, które zaczynały się w Orunii i ciągnęły się aż po Sopot. Po zurbanizowaniu się tym miejsc jedynie do dzisiaj Oliwa ma nadal wiele dawnego spokoju oraz czaru. Oliwa od początku dziewiętnastego wieku była siedzibą opactwa cysterskiego. W budynkach poklasztornych, które zachowały się do dzisiejszych czasów umieściło się Gdańskie Seminarium Duchowne. Kościół pocysterski natomiast od 1925 roku był najpierw katedrą diecezji gdańskiej a od 1992 roku archidiecezji. Kościół oliwski jest najdłuższym kościołem w Polsce i ma długość sto siedem metrów. Dla miejscowych możnych Oliwa była Pomorskim Wawelem i hojnie obsypywali darowiznami doprowadzając do tego, że klasztor ten był jedną z najbogatszych instytucji Kościoła na terenie Pomorza Gdańskiego. Wnętrze nadal jest skarbnicą sztuki. Prawdziwą perłą w Oliwie są rokokowe organy z drugiej połowy osiemnastego wieku, które należą do najpiękniejszych w Polsce. Prospekt tych organów jest bardzo bogaty i posiada ruchome figury. Wielkim zabytkiem w Oliwie jest stół, przy którym podpisano słynny pokój oliwski w 1660 roku, który to zakończył potop szwedzki. Dookoła rozciąga się przepiękny park, przez który przepływa Potop Oliwski. W parku jest wodospad, palmiarnia i ogród botaniczny i dookoła klomby i altany.