Perełka słowackich Karpat

Jedną z perełek słowackich Karpat jest Słowacki Raj – niezwykle atrakcyjny krajobrazowo fragment Krasu Spisko – Gemerskiego. Miłośnicy górskich wycieczek spotkają w nim przeróżne formy rzeźby terenu – jaskinie, wodospady, wąwozy , pionowe ściany i płaskowyże. W bliskim sąsiedztwie regionu znajdują się też liczne zabytki architektury i sztuki, które znajdziemy między innymi w Lewoczy i Nowej Wsi Spiskiej. Barwny i unikatowy świat flory i fauny Słowackiego Raju podlega ochronie – już w 1964 roku utworzono tam obszar chronionego krajobrazu, a w 1988 roku Park Narodowy Słowacki Raj, który obejmuje swym zasięgiem 19 763 ha, z czego część podlega ochronie ścisłej. Przez teren Słowackiego Raju przebiega gęsta sieć szlaków pieszych, których oznakowanie jest praktycznie identyczne jak w Polsce. Ale wybierając się tam należy zaopatrzyć się w najbardziej aktualną mapę jaka jest dostępna, gdyż często przebieg szlaków jest zmieniany lub też niektóre z nich są czasowo zamykane dla ruchu turystycznego.