Rodzaje obiektów hotelarskich i ich kwalifikacja

Cóż to jest hotel? Zgodnie z definicja hotel to obiekt, który posiada, co najmniej 10 pokoi w tym większość to pomieszczenia jedno czy dwu osobowe. Świadczy także szeroką gamę zakresu usług związanych z pobytem. W zależności od tego, gdzie znajduje się określony obiekt hotelarski, jak i ilości pokoi oraz zakresu usług, możemy określić czy mamy do czynienia z hotelem, motelem czy tez innym obiektem hotelarskim. Motele – to obiekty głownie położone przy drodze, posiadające parkingi a ilość pokoi w nim jest taka sama jak w hotelu. Pensjonaty – to obiekty posiadające, co najmniej siedem pokoi oraz oferujące całodzienne wyżywienie dla klientów. Domy wycieczkowe – dostosowane do samoobsługi, minimalny zakres usług i posiadające przynajmniej 30 miejsc noclegowych. Schroniska – mogą być młodzieżowe, turystyczne, na ogół dostosowane do samoobsługi. Schroniska młodzieżowe głownie przeznaczone dla turystyki grupowej i indywidualnej, natomiast turystyczne są zlokalizowane poza obszarami zabudowami często przy szlakach turystycznych. Ponadto do obiektów hotelarskich zalicza się również kempingi, które są obiektami strzeżonymi, umożliwiającymi nocleg w namiotach, camperach i przyczepach samochodowych. Świadczą również usługi związane z pobytem klientów. Na zakończenie najbardziej ubogie, pola biwakowe – obiekty niestrzeżone umożliwiające tylko nocleg w namiotach.