Trochę o Budapeszcie

W czasach kiedy Węgry były częścią monarchii austro-węgierskiej z połączenia Budy i Pesztu powstała ,, Perła Dunaju”. Na wapiennych wzgórzach na prawym brzegu Dunaju leży Buda, z królewski barokowym pałacem, Starym Ratuszem, gotyckim kościołem Macieja i Basztą rybacką. W XVI i XVII wieku kościół Macieja był miejscem koronacji królów węgierskich. Neoromańska Baszta Rybacka to taras ozdobiony licznymi arkadami i wieżyczkami. Na przeciwległym brzegu leży Stare Miasto Pesztu. Spotykają się w nim barokowe fasady, secesyjne budynki z architekturą współczesną. Najbardziej charakterystyczne dla tej części miasta budowle to gmach parlamentu, kościół świętego Stefana i gmach Opery. Budynek parlamentu został wzniesiony w latach 1880-1902 i zaliczany jest do największych na świecie. Kościół świętego Stefana jest poświęcony pierwszemu królowi Węgier – świętemu Stefanowi i kryje w swych wnętrzach jego relikwie. Obie części miasta łączy osiem mostów, w tym między innymi most Łańcuchowy i most Elżbiety.