Trochę o Petersburgu

Od początku swego powstania Petersbur był rosyjskim oknem na świat, przez ponad dwa stulecnia stolicą rosyjskiego imperium. Nazywane jest często „Wenecją Północy” dzięki czterdziestu dwócm wyspom, licznym kanałom i siedmiuset mostom, które w nim odnajdziemy. Najpiękniejsze budowle miasta powstawały za panowała Piotra I: Pałac zimowy, Pałac Taurydzki, budynek sztabu generalnego i gmachy Admiraligii. Najwspanialsze świątynie to prawosławne sbory – Kazański i świętego Izaaka. Najsłynniejszym muzeum jest Ermitaż założony w 1764 roku przez carycę Katarzynę II, a jego zalążkiem była kolekcja dwustu pięćdziesięciu pięciu obrazów zakupionych w Berlnie. Niemniej wspaniałymi zbiorami mogą pochwalić się Muzeum Rosyjskie, które w swej kolekcji posiada między innymi obrazy Marca Chagalla oraz Muzeum Morskie. W czasie II wojny światowej miasto przeżyło prawdziwą hekatombę: podczas 900dni oblężenia przez wojska niemieckie zmarło ponad milion mieszkańców, z czego 630 tysięcy padło ofiarą wielkiego głodu.