Warte odwiedzenia Bonn

Położone w dolinie Renu Bonn chlubi się faktem, że w mieście urodził się Ludwik van Beethoven. Fakt ten upamiętniają odbywające się w mieście co dwa lata festiwale. Zabytkowe centrum miasta skupia się wokół dwóch placów. Jednym z nich jest Markt, drugim Munster. Markt,czyli Rynek ma kształt trójkąta,a jego ozdobą jest pochodzący z 1737 roku ratusz zbudowany w stylu późnego baroku. W ratuszu ma dziś siedzibę Muzeum Sztuki. Na rynku znajduje się również pochodząca z 1777 roku fontanna Marktbrunnen. Fontanna ta ma kształt obelisku. W pobliżu ratusza znajdują się dwa kościoły. Jeden z nich to kościół pod wezwaniem świętego Remigiusza. Kościół ten został zbudowany w latach 1274 – 1317 w stylu gotyckim. Drugi kościół to kościół Imienia Jezusowego zbudowany w latach 1686 – 1717. Kościół ten wzniesiono w stylu barokowym. Na Munster znajduje się romańska katedra wzniesiona około 1150 roku. W pierwszej połowie XIII wieku katedra została przebudowana. Za symbol doliny Renu uważana jest ośmiokątna wieża tejże katedry. Podczas pobytu w Bonn warto również zobaczyć zbudowany w latach 1697 – 1705 pałac elektorski oraz pałac Clemensruhe w Poppelsdorf. Obie te zbudowane w stylu barokowym rezydencje połączone są aleją kasztanową o kilometrowej długości. Ciekawym obiektem jest także kościół pielgrzymkowy w stylu rokokowym.