Warte odwiedzenia Saloniki

Saloniki to najważniejsze miasto północnej Grecji. Przez lata były one związane z kulturą wschodnią, a o jego bogatej historii świadczą dzisiaj liczne zabytki. Miasto konkuruje z Atenami pod względem atrakcji turystycznych. Spośród licznych muzeów miasta za jedno z najciekawszych uważane są Muzeum Archeologiczne i Muzeum Bizantyjskie. Zgromadzono w nich wiele bezcennych eksponatów, które pochodzą z grobowca króla Filipa II. Do ciekawych muzeów Salonik należą również Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Macedońskie Muzeum Kultury Ludowej. W 2001 roku w Salonikach zostało utworzone jeszcze jedno muzeum, które warto odwiedzić. Jest to Muzeum Żydowskie, które upamiętnia losy społeczności żydowskiej w Salonikach. Spośród zabytków miasta najstarszym obiektem jest łuk triumfalny Galeriusza, który został zbudowany w 297 roku. Miał upamiętniać zwycięstwo cesarza, które odniósł nad Persami. Łuk ten jest dzisiaj jedyną pozostałością po pasażu, który niegdyś wiódł do jego pałaców. Ciekawą budowlą jest również pochodząca z V wieku rotunda. Pierwotnie była wzniesiona jako mauzoleum cesarza, została jednak przekształcona w kościół pod wezwaniem świętego Jerzego, a następnie w meczet. Dziś obiekt ten jest siedzibą muzeum. W latach 20. XX wieku miasto zostało zniszczone przez pożar. Zbudowano po nim wiele budowli w stylu art deco.