Warte odwiedzenia Wilno

Jednym z piękniejszych miast europejskich, które zasługuje na uwagę turystów jest Wilno. Miasto to położone jest na Litwie. Leży w dolinie Wilii, która oddziela Wzniesienie Auksztockie od Wyżyny Miednickiej. To właśnie wzgórza Wyżyny Miednickiej okalają miasto od strony wschodniej oraz południowej. Warto podkreślić, że mimo bardzo burzliwej historii: wielu wojen, pożarów oraz licznych zmian politycznych, miasto nie ugięło się i zachowało dawny układ urbanistyczny. Zachowała się w nim również większość zabytków. Za najstarszy zabytek w mieście uważa się Basztę Giedymina, która znajduje się na Górze Zamkowej. Budowa rozpoczęła się w czternastym, natomiast zakończyła już w piętnastym wieku. Jest to pozostałość po tak zwanym Górnym Zamku. Symbolem Wilna są trzy białe krzyże, które znajdują się na Górze Trzykrzyskiej. Będąc w Wilnie koniecznie trzeba udać się na Stare Miasto. Znaczna jego część zajęta jest przez zabudowania uniwersytetu. Budynki te powstawały w okresie od szesnastego aż do dziewiętnastego wieku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim Obserwatorium Astronomiczne. Cechą, która wyróżnia ten ogromny zespół architektoniczny jest dwanaście dziedzińców, które mają charakter wewnętrzny. Nie można nie zauważyć na Starówce również ratusza, który znajduje się przy ulicy Wielkiej. Warto wybrać się także do Pałacu Radziwiłłów.