Długodystansowe europejskie szlaki turystyczne

Długodystansowe europejskie szlaki turystyczne

Europa dostrzegła konieczność stworzenia szlaków turystycznych nie tylko w obrębie poszczególnych krajów, ale przebiegających przez kilka z nich, pozwalających na mniej typowe zwiedzanie Europy. Ponieważ stary kontynent jest bardzo rozległy, turysta przyjeżdżający tu nie zawsze może się zdecydować, od czego zacząć zwiedzanie europejskiego kontynentu. Może właśnie długie szlaki wiodące przez kilka krajów są dobrym rozwiązaniem, ponieważ niejako zwracają uwagę turystów na najciekawsze obiekty. Takich szlaków Europa ma obecnie jedenaście, o długości od dwóch aż do jedenastu tysięcy kilometrów długości. Przebiegają przez różne regiony Europy, zdarza się, że w którymś z krajów będących na trasie, szlak zostaje przerwany głównie z powodu odpowiedniej infrastruktury. Polska znajduje się na czterech szlakach – pierwszy z nich wiedzie z Hagi, przez Niemcy i kończy się właśnie w naszym kraju, w mazurskiej krainie jezior. Jest bardzo popularny, głównie dla Holendrów i Niemców, którzy są Mazurami zauroczeni. Kolejny szlak wiedzie z Portugalii aż do Estonii. Inny szlak łączy Irlandię z Bułgarią. Ostatni, najdłuższy szlak mający 7,5 tys. km biegnie z Turcji do Hiszpanii, przez Tatry. Patrząc na miasta, przez które europejskie szlaki wiodą, ich twórcy starali się jak najlepiej oddać atmosferę i klimat poszczególnych krajów europejskich.