Droga Królewska w Gdańsku – atrakcja turystyczna

Droga Królewska w Gdańsku – atrakcja turystyczna

Przez ponad trzysta lat począwszy od piętnastego wieku Gdańsk był największym i najbogatszym miastem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można się więc dziwić, że takie miasto gościło niemal wszystkich polskich królów, nie jednokrotnie przybywali co niektórzy po kilka razy, najczęstszym goście z pośród królów był Zygmunt III Waza, który odwiedzał Gdańsk aż siedmiokrotnie. Wiadomo, że wizyta królewska musiała mieć swoja świetna oprawę, a najważniejszym jej elementem za każdym razem miał wjazd królewski do miasta. Droga ta nosiła nazwę Drogi Królewskiej i zaczynała się od Bramy Długoulicznej, która miała podwójne brzedbramie i była główną bramą miejską. Jej rolę w 1588 roku przejęła nowo zbudowana Brama Wyżynna, która była dziełem wielkiego rzeźbiarza holenderskiego, jakim był Wilhelm van den Block. Niestety straciła wiele na uroku, kiedy zburzono wały a na ich miejscu zbudowano kamienice. Najważniejszym elementem dekoracyjnym bramy jest attyka , na której jest zespół trzech herbów; Prus Królewskich, Polski i herb miasta. Za Bramą Wyżynną jest zespół Katowni i Wieży Więziennej a następnie jest kolejna brama, tym razem Brama Złota za która otwiera się ulica Długa, która jest najbardziej atrakcyjną i ekskluzywną w mieście. Charakteryzuje się najpiękniejszymi kamieniczkami, które kiedyś należały do bogatych kupców, rajców i burmistrzów, czyli patrycjuszowska elita.