Gdański Dwór Artusa – perełka Gdańska

Gdański Dwór Artusa – perełka Gdańska

W centrum Gdańska przy Długim Targu 44 znajduje się Dwór Artusa. Jest to budynek który dawniej był miejscem spotkań kupieckich i ośrodkiem życia towarzyskiego. W późniejszym czasie była tutaj giełda a obecnie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Nazwa Dworu Artusa pochodzi z legendy o królu Arturze, który był symbolem rycerskości i odwagi. W całej Europie nazywano jego imieniem domy w których spotykało się rycerstwo i patrycjat. Również w Polsce powstało kilka dworów Artusa, lecz to jednak gdański dwór był najbardziej znany. W dworze było kilka bractw do których mogli wstępować przedstawiciele bogatego mieszczaństwa i patrycjatu, czyli elitę miasta Gdańska, bowiem rzemieślnicy czy kramarze nie mieli prawa wstępu. W XVII wieku w Dworze pojawili się księgarze oraz malarze, których nie obejmował zakaz wstępu. Wieki XVIi XVII były czasami rozkwitu Dworu i w latach 1348 – 1350 wzniesiono pierwszy budynek Dworu, następny w 1379 roku, który jednak spłonął i odbudowano go w latach pięćdziesiątych szesnastego wieku. Fasadę Dworu Artusa przekształcono w 1617 roku, dodając posągi starożytnych bohaterów, alegoriami siły i sprawiedliwości oraz posągiem Fortuny, który został ustawiony na szczycie. Po obu stronach wejścia są medaliony z popiersiami króla Zygmunta II Wazy oraz Władysława. Obecnie w budynku jest oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W Dworze Artusa jest ‘król pieców’, albowiem jest tutaj największy w Europie, jedenastometrowy piec, który zbudował holenderski zdun Georg Stelzner.