Jarmark Dominikański w Gdańsku

Jarmark Dominikański w Gdańsku

W 1260 roku papież Aleksander IV udzielił pozwolenia gdańskim dominikanom na zorganizowanie jarmarku, na okoliczność odpustu patrona zakonu, który z biegiem czasu stał się ogromną imprezą handlową, która ściągała nie tylko pielgrzymów jak na początku istnienia jarmarku, ale kupców z całej Europy. Jarmark Dominikański został reaktywowany po drugiej wojnie światowej dopiero w 1972 roku i dawał możliwość zakupu deficytowych towarów. Już w tamtym czasie jedną z najważniejszych atrakcji był pchli targ oraz giełda kolekcjonerów. Pchli targ jest to miejsce, gdzie można kupić i sprzedać bardzo dziwne przedmioty. Jarmark przyciąga setki tysięcy turystów i mieszkańców, albowiem jest w obecnych czasach jest jedną a najbardziej popularnych imprez tego typu w całej Europie i nie jest to tylko impreza handlowa, ale również kulturalno – rozrywkowa, bowiem to także wiele koncertów oraz przedstawień ulicznych. Obywa się wiele parad oraz innych imprez, które towarzyszą Jarmarkowi. Kramy i stoiska wystawiane są w centrum Gdańska i są to stoiska rzemieślnicze, cukiernicze, piekarnicze oraz swoje okazy wystawiają kolekcjonerzy oraz artyści. Również oprócz wyżej wymienionych atrakcji Jarmarku Dominikańskiego do Gdańska przyjeżdżający mogą skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, w której ofercie można znaleźć tradycyjne wyroby z różnych regionów nie tylko Polski, ale również i świata.