Szkolne wycieczki

Szkolne wycieczki

Z idei Europy bez granic, coraz śmielej korzysta europejska młodzież. To właśnie przedział wieku od piętnastu do osiemnastu lat jest grupą, która najczęściej podróżuje w zorganizowany sposób. Najczęstszym celem podróży jest Paryż, Londyn i Rzym, co pozwala podejrzewać, że nauczyciele i opiekunowie, którzy towarzyszom takim wyjazdom, chcą jednocześnie przemycić w nim sporo wiadomości z lekcji historii czy polityki. Polska młodzież nie ma się czego w tym temacie wstydzić, bowiem zajmujemy w europejskich rankingach podróży młodzież trzecie miejsce. To dobry znak na przyszłość, bowiem powszechnie wiadomo, że podróże kształcą i uczą ogłady i tolerancji dla innych kultur i sposobu bycia. Poza tym wspólny wyjazd grupowy jest wymarzonym miejscem do powtórki czy wręcz nauki takich przedmiotów jak języki obce, historia, geografia czy wiedza o społeczeństwie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest o wiele cenniejsza, niż ta z podręcznika. W Polsce również możemy napotkać liczne grupy młodzieży, jaka nas odwiedza. Pochodzą oni głównie z południa Europy a miejscami najchętniej przez nich odwiedzanymi niezmiennie od lat są Warszawa, Kraków i Poznań. Być może za kilka lat proces rozszerzania Unii Europejskiej wejdzie w kolejną fazę i wtedy grono podróżujących młodych ludzi jeszcze bardziej się powiększy. Byłoby to wspaniałym potwierdzeniem słuszności tezy o Europie bez granic, za to pełnej tolerancji i wzajemnego zrozumienia. O wszystkim tym marzyli nasi przodkowie, jednak dopiero my teraz możemy te cele zrealizować.