Trcohę o Moskwie

Stolica Rosji, Moska położona jest na rozległej zasypanej osadami polodowcowymi równinie. Ma długą historię więc sąsiadują ze sobą zabytki pamiętające zarówno czasy carów, jak również rewolucję i okres władzy komunistycznej. Najstarszym zabytkiem miasta i zarazem jej wizytówką jest Kreml, najcenniejszy zespół obronny średniowiecznej Europy. Wybudowano go na wzór bizantyjski, od XIV wieku był rezydencją carów. Jego ruiny, wysokie na dwudziesta metrów, do dziś robią duże wrażenie. Do Kremla przylega Plac Czerwony z Mauzoleum Lenina, które kryje szczątki „wodza rewolcuji” oraz cerkiew Wasyla Błogosławionego – najsłynniejsza budowla sakralna stolicy Rosji. Moskwa to centrum prawosławia, stąd też liczne monastyry: Nowospasski, Doński i Nowodzewiczy z przyklasztornym cmentarzem, na którym spoczywają: Dymitr Szostakiewicz, Antoni Czechow i Mokałj Gogol. Na innych cmentarzach są niektóre nagrobki, na których obok roku urodzenia i śmeirci widnieje data wstąpienia do partii. Wybierająć się do Moskwy warto pamiętać, że obowiązuje w niej czas moskiewski.